apple

29. augusta 2016

Zoznam internetových prehliadačov

Zoznam internetových prehliadačov. Nájdete tu známe, menej známe a aj špecializované internetové prehliadače.
19. augusta 2016
Emailový klient zadarmo

Emailový klient zadarmo

Zoznam zadarmo dostupných emailových klientov pre operačné systémy Linux, OS X a Windows.
16. augusta 2016
FTP klient zadarmo

FTP klient zadarmo

Zoznam zadarmo dostupných FTP klientov pre operačné systémy Linux, OS X a Windows.
14. augusta 2016
Archivačný program zadarmo (zip, rar)

Archivačný program zadarmo (zip, rar)

Zadarmo dostupné programy na vytvorenie archívov a ich rozbaľovanie pre operačné systémy Linux, OS X a Windows.
11. augusta 2016
Úprava digitálnych zvukových súborov zadarmo

Úprava digitálnych zvukových súborov zadarmo

Zadarmo dostupné programy na úpravu, tvorbu a produkciu digitálnych zvukových súborov.
10. augusta 2016

Kancelársky balík zadarmo

Zadarmo dostupné kancelárske balíky, ktoré hravo nahradia Microsoft Office.