rodičovská kontrola

11. júla 2016

Blokovanie internetových stránok

Blokovanie internetových stránok pomocou súboru hosts v Microsoft Windows.