Game Division 29. 7. 2018 (Záznam relácie)

Výsledky testov antivírusových riešení AV-Test.org (jún 2018)
30. júla 2018
Keylogger, program na sledovanie aktivity používateľa
26. decembra 2018
Výsledky testov antivírusových riešení AV-Test.org (jún 2018)
30. júla 2018
Keylogger, program na sledovanie aktivity používateľa
26. decembra 2018
Záznam relácie GameDivision z 29. 7. 2018.